Tỉnh Lào Cai tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

(PLVN) - Chiều ngày 22/12, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (Hội đồng PBGDPL) đã tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2020 và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng năm 2021. 

Tỉnh Lào Cai tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Đến dự có thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng PBGDPL tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Công tác PBGDPL đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung tuyên truyền có sự lựa chọn bám sát các vấn đề nóng được dư luận xã hội và cộng đồng quan tâm trong đó tập trung vào: các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; các Luật mới được thông qua như: Bộ luật lao động; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền, địa phương; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Điểm nhấn của công tác PBGDPL năm qua các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, loa truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua mail điện tử; trang thông tin điện tử; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. 

Cùng với đó, đã  tăng cường hoạt động phối hợp trong việc triển khai thực hiện PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân để vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao và khắc phục những khó khăn, hạn chế về kinh phí và ảnh hưởng của dịch Covid- 19 gây ra. 

Các hoạt động PBGDPL được triển khai từng bước đã tạo sức lan tỏa và chiều sâu, giúp cho đối tượng được phổ biến tìm hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật qua đó nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu pháp luật, hiểu và biết pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật của các đối tượng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá, hoạt động của Hội đồng PBGDPL vẫn còn 1 số hạn chế như: Chưa huy động được các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng PBGDPL cấp huyện chưa được triển khai thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng PBGDPL còn hạn chế, chưa thường xuyên, tính chủ động chưa cao…

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của Hội đồng trong năm 2020. Sang năm 2021, Hội đồng cần tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa công tác PBGDPL trên địa bàn. 

Cụ thể là: Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trên cơ sở bám sát với yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của Hội đồng PBGDPL trung ương, Bộ Tư pháp; Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên của Hội đồng PBGDPL triển khai nhiệm vụ huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL và nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Triển khai có hiệu quả Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ; Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL theo hướng gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể, địa phương….

Cùng chuyên mục
Đọc thêm