Tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” tại TX An Nhơn

(PLVN) - Mới đây, tại Trường Cao đẳng Bình Định, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Sở Tư pháp đã tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2019. 

Tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” tại TX An Nhơn

Tham dự Ngày hội có đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Nhơn cùng 210 đại biểu là đoàn viên thanh niên và hội viên các Hội: Phụ nữ, Luật gia, Nông dân, Cựu chiến binh trên địa bàn thị xã.

Ngày hội diễn ra với 02 hoạt động: Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Trong  hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tổ chức phổ biến 03 chuyên đề: Pháp luật về tiếp cận thông tin; pháp luật về đất đai và pháp luật về tố cáo.

Trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp đã thực hiện tư vấn 16 vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai cho 16 đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, trong Ngày hội, Sở Tư pháp còn cấp phát hơn 200 cuốn tài liệu, hơn 200 cuốn Hỏi – đáp pháp luật về tố cáo và hơn 200 tờ gấp pháp luật về đất đai, dân sự.

Qua Ngày hội, các đoàn viên thanh niên và hội viên các hội: Phụ nữ, Luật gia, Nông dân, Cựu chiến binh, mà nhất là những người là thành viên trong các nhóm nòng cốt ở cơ sở trên địa bàn thị xã An Nhơn đã được trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc pháp luật, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn thị xã. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm