Tổng cục THADS đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu tại một số tỉnh phía Nam

(PLO) - Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2018 và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự (THADS) được giao năm 2018 tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng THADS Nguyễn Văn Lực làm Trưởng đoàn làm việc tại Cục THADS TP HCM.

Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng THADS Nguyễn Văn Lực làm Trưởng đoàn làm việc tại Cục THADS TP HCM.

Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm Trưởng đoàn và chủ trì các buổi làm việc. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía cơ quan THADS địa phương có đồng chí Cục trưởng Cục THADS, các Phó Cục trưởng và đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện Lãnh đạo các Chi cục THADS trên các địa bàn tỉnh nói trên.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã yêu cầu các Cục THADS, các Chi cục THADS, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thi hành án thấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 05 tháng đầu năm 2018, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả thi hành án chưa cao; đồng thời, yêu cầu đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018 trong thời gian tới.

Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh là các tỉnh, thành phố có số lượng án về việc và tiền lớn hàng đầu về THADS trên toàn quốc. Kết quả THADS của các tỉnh này mang tính quyết định đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả Hệ thống THADS. 05 tháng đầu năm 2018, kết quả THADS tại các địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS tại các địa bàn, thể hiện như: Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền còn thấp so với bình quân chung toàn quốc; Tiến độ thi hành các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng còn chậm, kết quả thi hành còn thấp, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi nợ xấu cho ngân hàng, các tổ chức tín dụng, thu hồi cho ngân sách nhà nước; Tang tài vật tồn đọng rất nhiều, không xử lý dứt điểm; Lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn phát sinh nhiều…

Một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế chủ yếu là do số việc thi hành án thụ lý trong năm 2018 tăng, lượng án mỗi Chấp hành viên được giao lớn trong khi biên chế không tăng, đặc biệt trong thời điểm có chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về cắt giảm biên chế; nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, tính chất phức tạp hàng đầu về thi hành án. Một số Lãnh đạo cấp Chi cục năng lực, kỹ năng quản lý chỉ đạo, điều hành còn nhiều hạn chế…

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn công tác cũng đánh giá tình hình của các Cục THADS trên cơ sở theo dõi các mảng công tác ở Tổng cục, giải đáp, thông tin một số nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp ý một số giải pháp để nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên tham dự, đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các cơ quan THADS địa phương triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2018.

Một số nhiệm vụ cụ thể được đặt ra như: Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản; Tập trung kiện toàn bộ máy, nâng cao đội ngũ lãnh đạo quản lý về số lượng và đảm bảo chất lượng; Kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, cần thiết thì thay thế để nâng cao chất lượng của các đơn vị; Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; Chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; Tăng cường kiểm tra các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm; Rà soát, thống kê và có biện pháp xử lý dứt điểm số tiền, vật chứng còn tồn đọng; Tích cực phối hợp liên ngành trong thi hành án, thực hiện tốt quy chế phối hợp với liên ngành;  Tăng cường hơn nữa công tác dân vận trong thi hành án, thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, quan tâm đến việc hỗ trợ trực tuyến cho người dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm