Tổng cục THADS hướng dẫn xây dựng đề tài, sáng kiến năm 2020

(PLVN) -Để có căn cứ bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong toàn Hệ thống THADS năm 2020, mới đây, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã ban hành công văn số 2279/TCTHADS-VP hướng dẫn xây dựng đề tài, sáng kiến năm 2020.

Tổng cục THADS hướng dẫn xây dựng đề tài, sáng kiến năm 2020

Cụ thể, theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  và Thông tư số 05/2018/ TT-BTP của Bộ Tư pháp thì đề tài, sáng kiến được công nhận là điều kiện bắt buộc phải có khi bình xét các danh hiệu thi đua từ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên và các hình thức khen thưởng từ “Bằng khen của Bộ trưởng” trở lên.

Vì vậy, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố thông báo và chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục trực thuộc yêu cầu các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý triển khai, thực hiện việc xây dựng đề tài, sáng kiến năm 2020 gửi về Hội đồng sáng kiến cơ sở của Cục.  Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cơ sở xét duyệt các đề tài, sáng kiến; ra quyết định công nhận đề tài, sáng kiến theo thẩm quyền để làm căn cứ bình xét thi đua, hình thức khen thưởng.

Đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng đề nghị gửi đề tài, sáng kiến về Tổng cục để trình Hội đồng sáng kiến Hệ thống THADS sự xem xét, công nhận. 

Cùng chuyên mục
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

(PLVN) -Sáng 20/10, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Dự khai mạc trực tuyến có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, ông Kyle F.Kelhofer, Giám đốc Quốc gia, Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào. 
Đọc thêm