Tổng kết thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ

(PLO) - Ngày 7/12, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh.

Tổng kết thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ

Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường; cùng lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Thay mặt UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Nhường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự vinh dự và vui mừng khi năm 2018, Sở Tư pháp Bắc Ninh được chọn làm Trưởng khu vực thi đua. Ông Nhường gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư pháp đã quan tam, tạo điều kiện, giúp đỡ để ngành Tư pháp địa phương và khu vực ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bắc Ninh sẽ phấn đấu, nỗ lực đạt được những kết quả nhất định, tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018, ông Cao Văn Lập, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương cho biết, trong năm 2018, phong trào thi đua của các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự (THADS) Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc Bộ đã được tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, có nhiều điểm mới sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đã thu được những kết quả thiết thực.

Các đơn vị trong Khu vực thi đua đều triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trong nội dung giao ước thi đua của Khu vực. Một số đơn vị có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, được cấp uỷ, chính quyền các địa phương đánh giá cao. 

Các phong trào thi đua: “Cán bộ Tư pháp học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” được các đơn vị trong Khu vực triển khai thực hiện bằng các việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực. Các đơn vị Trưởng, Phó Khu vực thi đua thực hiện nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm trong việc tổ chức, triển khai hoạt động thi đua của Khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót trong công tác thi đua của Khu vực như: Việc phát động các phong trào thi đua của các đơn vị trong khu vực còn phụ thuộc vào các đợt thi đua do Bộ, tỉnh tổ chức; chưa chủ động, sáng tạo trong việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với ngành và tình hình địa phương; Kết quả một số mặt công tác chuyên môn tại một vài đơn vị chưa cao; Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa kết quả khen thưởng với việc thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm hoặc với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 

Từ đó các đại biểu cũng có một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp như: xem xét tiêu chí thống kê thi hành án đối với các cơ quan THADS địa phương, trên cơ sở đó giảm chỉ tiêu cho phù hợp, nhất là chỉ tiêu giảm việc, giảm tiền có điều kiện chuyển kỳ sau mang tính khả thi cao để việc giao chỉ tiêu thực sự là động lực thu hút cán bộ, công chức trong ngành hăng hái thi đua, phấn đấu; Nghiên cứu, quy định việc bình xét khen thưởng đối với các đơn vị không đăng ký khen cao từ đầu năm nhưng đã có thành tích cao trong phong trào thi đua...

Tại Hội nghị, các đơn vị thi đua trong Khu vực cũng đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến về nhiều mặt của công tác Tư pháp để từ đó rút kinh nghiệm và góp phần phát triển công tác Tư pháp trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị đã đạt được. Bằng sự phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn, 11 Sở Tư pháp và 11 Cục THADS đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn đóng góp vào thành công chung của 11 tỉnh, thành phố trong khu vực thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước. Thứ trưởng chúc mừng, tuyên dương các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh đã được bình chọn, đề nghị Cờ thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp. 

TheoThứ trưởng, Khu vực đồng bằng Bắc Bộ luôn là một Khu vực đoàn kết, có tinh thần đồng thuận cao, không khí thi đua sôi nổi, nhiệt tình với cả nét văn hóa riêng. Đặc biệt, đây là Khu vực làm rất tốt công tác xây dựng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

Sang năm 2019, Thứ trưởng yêu cầu khi phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị ngay từ đầu. Bởi thực tiễn đã cho thấy, phong trào thi đua chỉ là trên giấy nếu nó không nhận được sự hưởng ứng, tham gia một cách thực tế của tất cả cán bộ trong đơn vị. Do đó, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị mà trước hết là thủ trưởng các đơn vị là thổi lửa vào từng con người để thúc đẩy thi đua.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu cần cùng nhau đánh giá đúng việc tổ chức phong trào thi đua tại 11 Sở Tư pháp và 11 Cục THADS trong Khu vực để từ đó suy tôn đơn vị thực sự làm tốt, là điểm sáng của toàn ngành với tinh thần trách nhiệm cao, cùng chia sẻ, cùng thông hiểu, đoàn kết vì cái chung. Qua đây, Thứ trưởng cũng  bày tỏ mong muốn, Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực sẽ nhìn nhận đúng hơn vị trí, vai trò công tác tư pháp,THADS trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, có cách nhìn, so sánh từ công tác thi đua để trăn trở, suy nghĩ làm sao để đưa công tác tư pháp và THADS lên tầm cao mới.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm