Tránh chồng chéo các quy định đặc thù cho Hà Nội

(PLVN) - Chiều 27/9, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Báo cáo Hội đồng về cơ sở pháp lý xây dựng dự thảo Nghị quyết, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã căn cứ vào Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Theo đó, ngoài việc Bộ Chính trị đồng ý cho thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 – 2026 thì Bộ Chính trị cũng giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai… cho TP Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm định
Triển khai Kết luận này, Bộ Nội vụ và TP Hà Nội đã nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết, riêng việc nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù Hà Nội đã tiến hành từ lâu, tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến.

Tuy nhiên, qua lắng nghe phát biểu của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu kết luận chưa đủ điều kiện để thẩm định dự thảo Nghị quyết vì một số lý do.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết nhưng quy trình, thủ tục chưa đúng quy định, hồ sơ không đầy đủ. Thứ trưởng kiến nghị Bộ Nội vụ thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết, hoàn chỉnh hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu kết luận
Cũng theo Thứ trưởng, việc xây dựng Nghị quyết này cần bám sát nhiệm vụ được giao tại Kết luận 46, Văn bản số 5580/VPCP-TCCV về triển khai thực hiện Kết luận 46 của Văn phòng Chính phủ để xác định phạm vi xây dựng Nghị quyết. Trong bối cảnh hiện nay, có thể xây dựng ngay các quy định về phân cấp, phân quyền ngay trong dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội.
Đặc biệt, cần cân nhắc kỹ việc trình Nghị quyết này, nếu thực sự cần thì lồng ghép trong Nghị quyết về thí điểm bởi một số vấn đề đang được xử lý trong các văn bản khác có liên quan. Nếu không xử lý được nữa thì sửa đổi Luật Thủ đô để tránh tình trạng có quá nhiều văn bản quy định về cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội.
Cùng chuyên mục
Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

Công tác pháp chế sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội khẳng định vị thế quan trọng của mình

(PLVN) - Chiều 27/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Bộ Tư pháp và Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho VPCP giai đoạn 2020-2023”(Dự án GIZ, CHLB Đức) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; phương hướng triển khai công tác pháp chế gắn với triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg.
Đọc thêm