Triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa ký Quyết định 696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP và chủ trương phối hợp triển khai Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng từ và cấp, tống đạt văn bản tố tụng bằng văn bản điện tử.

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu phải bám sát các chỉ đạo liên quan đến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng từ và cấp, tống đạt văn bản tố tụng bằng văn bản điện tử; đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Tổng cục THADS sẽ là đầu mối tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, phối hợp với TANDTC và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch, tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong Kế hoạch. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch, chỉ đạo công chức, người lao động tham gia sử dụng Phần mềm theo phân cấp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm