Tư pháp Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới

(PLO) - Sở Tư pháp Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực (PCBL) trên cơ sở giới” năm 2018 của Sở

Hình minh họa

Hình minh họa

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG và PCBL trên cơ sở giới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp về BĐG, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Với chủ đề “Chủ động PCBL, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, nội dung sẽ tập trung pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, về BĐG. Hình thức thực hiện ngoài treo băng rôn, còn phổ biến, tuyên truyền pháp luật có liên quan đến BĐG và PCBL trên cơ sở giới thông qua bản tin tư pháp, Trang thông tin điện tử, Trang Facebook Sở Tư pháp, lồng ghép triển khai nội dung pháp luật có liên quan đến BĐG và PCBL trên cơ sở giới vào các cuộc họp báo, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm các đơn vị trong tổ chức thực hiện. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm