Tư pháp khu vực phía Nam: Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

(PLVN) -Chiều 25/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tư pháp khu vực các tỉnh phía Nam. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam. 

Tư pháp khu vực phía Nam: Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

Vai trò của Tư pháp ngày càng được khẳng định

Theo báo cáo tại cuộc họp, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Tư pháp trong khu vực đã phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan và nơi cư trú. Thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đã bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các Sở Tư pháp trong khu vực tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và chính quyền địa phương. Các công tác như văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp tại các địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực, giảm tình trạng trễ hạn... Những kết quả nêu trên đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của từng địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, vai trò của các cơ quan tư pháp ngày càng được khẳng định, vị trí của cơ quan tư pháp ngày càng được củng cố, đề cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp trong khu vực vẫn còn một số điểm hạn chế, bất cập, cần khắc phục.

 Toàn cảnh Hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm 2020, công tác tư pháp cần tập trung vào một số nội dung. Cụ thể, nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo VBQPPL; tiếp tục rà soát các chi nhánh trợ giúp pháp lý và đánh giá kết quả hoạt động để đề xuất hướng xử lý; thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm năm 2020 đối với các lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước. 

Các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã phát động. Các Sở Tư pháp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành; tiếp tục quán triệt, rà soát, bám sát vào Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt, tập trung mọi điều kiện và nguồn lực thực hiện nghiêm túc các mặt công tác đề ra…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

Tại Hội nghị, đại diện của các Sở Tư pháp đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về một số vấn đề và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác tư pháp. Cụ thể như quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác pháp chế; điều chỉnh thời gian đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho phù hợp. Sớm xây dựng và ban hành văn bản quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thừa phát lại…

 Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận Hội nghị 

Kết luận, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các Sở Tư pháp trong khu vực phía Nam trong 9 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020, Thứ trưởng đề nghị bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là lĩnh vực bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Nghiên cứu, tham mưu triển khai các Kết luận về tổng kết thực hiện các văn kiện như Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về Chỉ thị số 32-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư…

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối với các nhiệm vụ của công tác tư pháp như xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật... phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu, cho ý kiến pháp lý đối với các nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp. Thứ trưởng yêu cầu Cục Công tác phía Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của Sở Tư pháp địa phương cũng như lãnh đạo các đơn vị chuyên môn sớm có văn bản trả lời.  

Cùng chuyên mục
100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(PLVN) -Tối 9/4, tại Tổ dân phố số 6, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCHTrung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.
Đọc thêm