Vĩnh Phúc: Các cơ quan Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2021

(PLVN) - “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” là chủ đề hành động của Khối thi đua Nội chính tại Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2021 chiều 17/3/2021.

Vĩnh Phúc: Các cơ quan Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua của 07 đơn vị khối thi đua Nội chính gồm: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Phùng Huy Thuận – Phó cục trưởng tham dự.

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Khối thi đua Nội chính đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các sở, ngành trong Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 và phong trào thi đua "Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối đã thảo luận sôi nổi và thống nhất về các Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua, Dự thảo quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính năm 2021, Dự kiến chỉ tiêu thi đua và tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cho các tập thể, cá nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, các đơn vị trong khối thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm