Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật khẳng định vai trò trong quá trình phát triển ngành Tư pháp

(PLO) - Để đáp ứng được yêu cầu thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, ngày 04/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc thành lập Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCVXDPL). Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Vụ đã dần khẳng định được vai trò của mình trong quá trình phát triển của Bộ, ngành Tư pháp. 

Ông Nguyễn Hồng Tuyến.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến.

Ngày càng được tin tưởng giao thêm nhiệm vụ

Theo Quyết định số 2101/QĐ-BTP, Vụ CVĐCVXDPL là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế theo quy định của pháp luật; đề xuất những định hướng lớn trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Sau khi được thành lập, Vụ đã dần ổn định tổ chức hoạt động; cơ chế phân công, phân nhiệm rõ ràng, hợp lý trong phụ trách lĩnh vực chuyên môn giữa lãnh đạo Vụ và các Phòng chuyên môn. Trước yêu cầu của Chính phủ và sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, trong 10 năm qua, chức năng, nhiệm vụ của Vụ ngày càng được mở rộng và phát triển. 

Cụ thể, năm 2014, Vụ có thêm 1 phòng với tổng số biên chế lúc này là 25. Đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về theo dõi thi hành pháp luật sang đơn vị khác nhưng bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ khác. Đến năm 2016, Vụ quản lý thêm lĩnh vực về kiểm soát thủ tục hành chính. Cùng với sự mở rộng về chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức của đơn vị hiện là 38 người. 

Đội ngũ công chức của Vụ đã luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ công tác được Lãnh đạo Bộ giao với chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ. Vụ đã tham mưu, chủ trì xây dựng, soạn thảo trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quan trọng.

Trong đó có thể kể đến như Luật Thủ đô năm 2012, Luật Ban hành VBQPPL 2015; Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và rất nhiều Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều thông tư, thông tư liên tịch. 

Bên cạnh đó, công tác lập đề nghị, theo dõi việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tham mưu những vấn đề lớn mang tầm chiến lược trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật luôn được Vụ chú trọng thực hiện, đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả.

Nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Với những công việc, nhiệm vụ được giao trong 10 năm qua đơn vị đã luôn hoàn thành tốt về chất lượng, bảo đảm tiến độ thời gian và được đánh giá cao trong quá trình xây dựng cũng như việc áp dụng triển khai thi hành trong thực tiễn. Để kịp thời khích lệ, động viên đối với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của tập thể Vụ, Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp những năm vừa qua đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân.

 Tập thể Vụ  Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp).

Cụ thể là: đối với tập thể Vụ đã được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2012 - 2017, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2015, Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2016, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ năm 2017 và vinh dự nhất là Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Vụ.

Vụ CVĐCVXDPL đã trải qua một chặng đường với nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức. Để có được những kết quả như ngày hôm nay, trong các yếu tố thành công phải kể đến sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp; tập thể Lãnh đạo Vụ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tấm lòng đầy tâm huyết; một tập thể anh chị em đoàn kết, gắn bó, đồng lòng; và sự kết hợp chặt chẽ giữa Vụ với các đơn vị trong Bộ Tư pháp, với Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và với các bộ, ngành, địa phương.

Phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, toàn Vụ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; tiếp tục đôn đốc, đề xuất thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định đối với đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL có quy định thủ tục hành chính/liên quan đến kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính.

Vụ cũng sẽ chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ về pháp chế, tăng cường hoạt động giao lưu mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, ngành và địa phương; kịp thời tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sau khi được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, sớm kiện toàn tổ chức, hoạt động của Vụ theo Quyết định mới của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức trẻ; tư duy đổi mới mạnh mẽ trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạch định chính sách; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

* Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Lê Thị Kim Dung

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Bộ Tư pháp luôn phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả công tác tư pháp nói chung và công tác pháp chế nói riêng. Bộ GD&ĐT đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật; góp ý, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo. 

Ngày 26/4/2015, Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp đã ký Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp chế  giai đoạn 2015 - 2020 và hàng năm ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời Lãnh đạo hai Bộ đã giao hai đơn vị làm đầu mối thực hiện Chương trình là Vụ Pháp chế và Vụ CVĐCVXDPL.

Vì vậy, công tác phối hợp giữa hai Bộ ngày càng phát triển và đạt kết quả cao trên tất cả các nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Vụ CVĐCVXDPL, thay mặt tổ chức pháp chế ngành Giáo dục chúc Vụ tiếp tục phát triển lớn mạnh và phối hợp chặt chẽ, gắn bó, hiệu quả với Bộ GD&ĐT và Vụ Pháp chế.

* Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển

Qua quá trình phối hợp công tác, Văn phòng Bộ nhận thấy Vụ CVĐCVXDPL đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực, trăn trở để triển khai đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những việc mang tính vĩ mô cho đến những công việc khá cụ thể.

Công tác phối hợp giữa Vụ với các đơn vị, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ, trong đó có Văn phòng Bộ ngày càng được tăng cường, đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Với những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua, Vụ đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng kịp thời, tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; được các đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao, Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ mới. 

Trước những thành công của Vụ CVĐCVXDPL trong suốt 10 năm qua, Văn phòng Bộ tin rằng, bước sang giai đoạn phát triển mới, với vai trò là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Vụ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả công tác và đóng góp thiết thực hơn nữa vào công cuộc cải cách pháp luật, cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của Bộ, ngành Tư pháp.  

*Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp) Đồng Ngọc Ba

10 năm qua, đối với Vụ CVĐCVXDPL là cả một chặng đường có nhiều đổi thay, lớn mạnh, vượt qua rất nhiều thử thách, chông gai để đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần vào sự thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. Là đơn vị mới được thành lập, nhưng Vụ CVĐCVXDPL được giao nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó, công tác xây dựng và thực thi pháp luật là hai mặt hoạt động cơ bản của nền quản trị quốc gia. 

10 năm hình thành và phát triển của Vụ cũng là 10 năm có sự hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa 2 đơn vị. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 đơn vị, Cục Kiểm tra VBQPPL mong muốn trong thời gian tới tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa công tác phối hợp trên tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Đặc biệt, tăng cường sự gắn kết mật thiết, liên thông giữa công tác xây dựng VBQPPL và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

*Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang Đỗ Thị Việt Hà

Thời gian qua, vị trí, vai trò của Sở Tư pháp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã được khẳng định. Để đạt được những kết quả đó, Sở Tư pháp Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát và phối hợp chặt chẽ của Vụ CVĐCVXDPL, Bộ Tư pháp - là đơn vị thuộc Bộ, có chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, pháp chế đã tạo cho địa phương một niềm tin vững chắc, là địa chỉ tin cậy từ việc thường xuyên hướng dẫn, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL đến việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống VBQPPL tại địa phương trong thời gian tới, Sở Tư pháp Bắc Giang sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Vụ CVĐCVXDPL trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Thục Quyên

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Gỡ vướng thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp phải ủy thác

Gỡ vướng thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp phải ủy thác

(PLVN) -Việc ủy thác thi hành án (THA) thời gian qua đã được các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thực hiện đúng quy định của pháp luật tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc nhất định. Trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến thanh toán tiền THA thu theo quyết định cưỡng chế trong trường hợp phải ủy thác. 
Đọc thêm