Ý nghĩa và mong nhân rộng Ngày Pháp luật

(PLO) - Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, trao đổi với PLVN một số đại biểu đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và mong được nhân rộng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 
“Câu nói của một nhà hiền triết Hy Lạp “công dân tuân thủ pháp luật thì Nhà nước mới vững mạnh và phồn vinh” đúng với mọi thời đại, nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay. Nên có một Ngày Pháp luật để tôn vinh và thượng tôn pháp luật là điều vô cùng ý nghĩa với mong muốn mọi người thấm nhuần pháp luật để phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Khi có niềm tin pháp luật, hành xử có văn hóa thì việc quản lý xã hội và đất nước sẽ thuận lợi, góp phần phát triển đất nước ngày càng bền vững. Do đó, tôi hy vọng không chỉ trong Ngày Pháp luật mà trong tất cả các ngày của năm, mọi người đều “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: 
“Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai Hiến pháp 2013, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay góp sức để tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Vì vậy, Ngày Pháp luật là cơ hội quý báu để tri ân, trao đổi học tập kinh nghiệm thực tiễn công tác nhằm làm tốt hơn công việc, hướng đến tôn vinh giá trị Hiến pháp và pháp luật, phấn đấu không chỉ có Ngày Pháp luật mà cả 365 ngày trong năm và tất cả các năm, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật theo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn: 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2014, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu, rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực đến từng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát triển mạnh mẽ hơn nữa mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý thuận tiện, tin cậy để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong sản xuất, kinh doanh và đời sống hàng ngày; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
LS.Nguyễn Chiến – Chủ nhiệm Đoàn LS TP.Hà Nội: 
“Ngày Pháp luật là một ngày trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân hướng tới Hiến pháp và pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày Pháp luật vì thế rất có ý nghĩa đối với toàn dân nói chung và những người làm công tác pháp luật và tư pháp nói riêng. Thường xuyên phải sử dụng các qui định pháp luật trong công việc hàng ngày, những luật sư chúng tôi luôn trân trọng ý nghĩa của Ngày Pháp luật và mong tinh thần Ngày Pháp luật sẽ được nhân rộng.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm