Băn khoăn về trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp

(PLVN) - Chuyên gia pháp luật chỉ ra những bất hợp lý trong một số quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp quy định tại Điều 7 Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp.

Một số quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư khi thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp cần phải bãi bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi

Một số quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư khi thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp cần phải bãi bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp thì khi thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, nhà đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm tỷ lệ vốn góp của người sử dụng đất, không đưa đất đai vào xử lý các quyền và nghĩa vụ có liên quan khi dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh bị chấm dứt hoặc nhà đầu tư bị giải thể, phá sản theo quy định đối với trường hợp người sử dụng đất góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng hoặc phá sản thì đất đai sẽ được trả lại cho người sử dụng đất theo phương án điều chỉnh, sắp xếp đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt (điểm b khoản 2).

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia pháp luật và cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định trách nhiệm như trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phá sản.

Bởi vì, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì khi góp vốn vào doanh nghiệp thì quyền sử dụng đất của người góp vốn sẽ trở thành tài sản của doanh nghiệp và sẽ được xử lý tương ứng với các tài sản khác của doanh nghiệp khi doanh nghiệp bị chấm dứt, giải thể hoặc phá sản.

Vì vậy, yêu cầu không đưa đất đai vào xử lý khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng giải thể, phá sản là chưa phù hợp với pháp luật doanh nghiệp, phá sản.

Tỷ lệ vốn góp của người góp vốn sẽ thay đổi khi doanh nghiệp tăng vốn nhưng người góp vốn không góp thêm vào (tỷ lệ này sẽ giảm). Do đó, yêu cầu bảo đảm tỷ lệ vốn góp trong mọi trường hợp là chưa phù hợp.

Một trách nhiệm khác là khôi phục lại đất nông nghiệp để bàn giao cho người sử dụng đất trong thời hạn 60 ngày kể từ khi chấm dứt việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, liên kết, hợp tác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác của người sử dụng đất (điểm d khoản 2).

Theo phản ánh của doanh nghiệp, việc khôi phục lại đất nông nghiệp sau khi đã sử dụng là khá khó khăn, thậm chí là bất khả thi nhất là trong trường hợp một phần diện tích của đất nông nghiệp đã được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (công trình thủy lợi, …).

Theo VCCI, các quy định này được suy đoán là nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất góp vốn, tuy nhiên lại không phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan, vì vậy cần phải bãi bỏ hoặc điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai trên thực tế.

Cùng chuyên mục
Các trường hợp được miễn phí, lệ phí khi xuất nhập cảnh vào Việt Nam

Các trường hợp được miễn phí, lệ phí khi xuất nhập cảnh vào Việt Nam

(PLVN) -Theo Thông tư số  5/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam được quy định như sau:
Đọc thêm