Các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân

(PLVN) - Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân và có 3 độ tuổi phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước công dân mới.

Các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân

 Các mốc tuổi bắt buộc đổi Căn cước công dân.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm