Cần giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ sở

(PLO) - Thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) trong THADS. Song, để giải quyết dứt điểm, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ việc KNTC phức tạp kéo dài cần có giải pháp tổng thể .

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Với khối lượng công việc thi hành án rất lớn cùng đặc thù nhiệm vụ tổ chức THADS luôn tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên tình trạng KNTC phát sinh trong lĩnh vực này là không thể tránh khỏi. Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác THADS. Đối với các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, Lãnh đạo Bộ đặc biệt chú trọng tới công tác tiếp dân, trực tiếp chỉ đạo Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp, làm rõ nội dung vụ việc để giải quyết KNTC, đề nghị, phản ánh của công dân.

Bộ Tư pháp đã phối hợp với VKSNDTC, TANDTC và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương trong việc tổ chức thi hành án; giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp kéo dài. Công tác THADS tại địa phương cũng đã được quan tâm sát sao, Tổng cục THADS đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các cơ quan THADS nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót.

Nhờ đó, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong lĩnh vực THADS đã và đang dần đi vào nề nếp, bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của công dân. Chất lượng giải quyết KNTC có chuyển biến tích cực, không có vụ việc bị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, Tổng cục THADS đã giải quyết được phần lớn các vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhiều năm được Lãnh đạo Bộ tiếp công dân, số vụ việc còn lại tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài còn chậm. Có tâm lý đùn đẩy trách nhiệm, không thừa nhận những sai phạm, thiếu sót để không phải thực hiện trách nhiệm bồi thường; giải quyết vụ việc không khách quan, chưa thực hiện đúng quy định về giải quyết bồi thường dẫn đến đương sự khiếu nại, yêu cầu bồi thường kéo dài.

Để khắc phục các tồn tại trên, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về giải quyết KNTC trong THADS gắn với hoàn thiện thể chế về công tác THADS và đổi mới quy trình giải quyết KNTC. Tổng cục THADS cần rà soát tổng thể số lượng và đánh giá chất lượng cán bộ công chức được phân công làm công tác giải quyết KNTC của các cơ quan THADS địa phương. Từ đó chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan THADS địa phương củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Công tác kiểm tra, thanh tra cần được tăng cường nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trong THADS, từ đó hạn chế đơn thư KNTC đồng thời thực hiện công tác hậu kiểm việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo, Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ, Kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có sai phạm trong tổ chức thi hành án, giải quyết KNTC, giải quyết bồi thường.

Trong thời gian tới, vấn đề tăng cường sự phối hợp liên ngành trong quá trình giải quyết khiếu nại là một giải pháp quan trọng và then chốt. Trong mối quan hệ ấy, các cơ quan THADS phải giữ vai trò chủ động đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giải quyết KNTC phù hợp với chủ trương cải cách hành chính.

Tổng cục THADS mở đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề và tăng cường kiểm tra đột xuất đối với đơn vị mà Thủ trưởng chưa phát huy được vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, giải quyết chưa quyết liệt và còn nhiều thiếu sót. Qua kiểm tra, phải đánh giá chính xác, động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đối với những đơn vị yếu kém thì có hình thức xử lý nghiêm khắc người đứng đầu, lãnh đạo phụ trách và bộ phận tham mưu, đặc biệt là đối với những địa phương mà số lượng vụ việc bị hủy, sửa đổi, thu hồi có tỷ lệ cao và số lượng nhiều.

Thủ trưởng các cơ quan THADS địa phương phải tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại với người dân và khi giải quyết phải lắng nghe, khách quan, quan tâm đến lợi ích chính đáng của người dân. Địa phương cần chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm