Chính sách BHXH cho người lao động được thực hiện thế nào sau cổ phần hóa?

(PLO) - Thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Cty CP), vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Văn bản số 998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty CP. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà sau khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Cty CP tiếp tục giữ chức danh, chức vụ hoặc làm công việc dưới đây tại Cty CP thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Là người quản lý doanh nghiệp (thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) có hưởng tiền lương; là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên trước ngày 01/01/2018; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên kể từ ngày 01/01/2018 đã giao kết với Cty CP sau chuyển đổi.

Mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN 

Đối với người quản lý doanh nghiệp, người làm việc theo HĐLĐ tại Cty CP sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Cty CP sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ làm căn cứ thỏa thuận để trả lương và tính đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong trường hợp Cty CP mới được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì: Thực hiện tạm thu BHXH, BHYT, BHTN của công chức, viên chức và người làm việc theo HĐLĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương), không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì điều chỉnh mức thu BHXH, BHYT, BHTN của người lao động đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập phải có trách nhiệm đóng đủ số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành Cty CP. Trường hợp đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành Cty CP vẫn còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN thì BHXH tỉnh đó có trách nhiệm đôn đốc thu số tiền nợ bàn giao và số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh theo quy định. Các thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải thực hiện theo quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT hiện hành.

Đối với công chức, viên chức, người làm việc theo HĐLĐ trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi thành Cty CP đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, khi đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị và thực hiện đóng thì cơ quan BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề tháng trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

Thời điểm thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH, chính sách đối với người lao động dôi dư do chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty CP theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/12/2016. Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư từ ngày 10/12/2016 đến nay, thì căn cứ vào danh sách đã được phê duyệt và thời điểm đã tiếp nhận hồ sơ để giải quyết hưởng lương hưu theo quy định. 

Cùng chuyên mục
Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.
Đọc thêm