Chính sách với người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài

(PLO) -Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng là người đã có quyết định công nhận là người có công với cách mạng thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng) theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng nhưng bị dừng hưởng chế độ do định cư ở nước ngoài. 

Đối tượng trên được hưởng chế độ hỗ trợ một lần. Cụ thể, đối với đối tượng còn sống: Chế độ hỗ trợ một lần được tính từ (tháng, năm) bị dừng hưởng đến (tháng, năm) có quyết định thực hiện chế độ hỗ trợ một lần của cấp có thẩm quyền quy định.

Đối với đối tượng đã từ trần: Thân nhân của đối tượng quy định được hưởng chế độ hỗ trợ một lần tính từ thời điểm (tháng, năm) bị dừng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đến thời điểm (tháng, năm) đối tượng từ trần. 

Nghị định cũng áp dụng đối với: Người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; dân công hỏa tuyến, được UBND cấp xã trở lên huy động, quản lý tập trung và được giao nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị quân đội hoặc phục vụ tại các chiến trường trong thời gian và địa bàn quy định, đang định cư ở nước ngoài…

Các đối tượng này được hưởng chế độ hỗ trợ một lần, mức hưởng được tính theo số năm tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, dân công hỏa tuyến (gọi chung là thời gian công tác). Cụ thể như sau: Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ một lần bằng 4.000.000đ; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000đ. 

Trường hợp đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì một trong những thân nhân quy định được hỗ trợ một lần bằng 6.000.000đ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất một số chế độ đãi ngộ khác. Đối tượng có đủ điều kiện quy định, ngoài được hưởng chế độ hỗ trợ một lần, còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ sau: Được cấp “Giấy chứng nhận” người có công hoặc người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế hoặc dân công hỏa tuyến; nếu về nước định cư được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế…

Dự thảo cũng nêu rõ, đối tượng không được thực hiện chế độ hỗ trợ một lần và các chế độ đãi ngộ khác quy định tại Nghị định này, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không đủ điều kiện quy định; tham gia các hoạt động chống phá chế độ của Đảng, Nhà nước ta; đảo ngũ, phản bội, chiêu hồi; phạm các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, buộc thôi việc... 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Điều kiện xây dựng cảng hàng không, sân bay

Điều kiện xây dựng cảng hàng không, sân bay

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. Trong đó quy định chi tiết việc tổ chức lập quy hoạch cũng như yêu cầu đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay tại các địa phương.
Đọc thêm