Chính thức có Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2018

(PLO) - Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân dịp 30/4, 1/5. Nhưng chỉ được nghỉ đúng 1 ngày nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương.

Chính thức có Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2018

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có quyết định: Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần); Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần) được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương.

Ngày 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần) được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương.

Còn với Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần) chỉ được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018. Trong đó 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động. Những ngày nghỉ này, người lao động đều được hưởng nguyên lương./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm