Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, xử lý thế nào?

(PLO) - Bạn đọc từ mail xuanluc… hỏi: Tháng 11/2016 đến tháng 06/2017 em có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty Cổ phần Kiến trúc… Hiện nay, em đã chuyển công ty và đóng BHXH theo số sổ mới thì em có được thanh toán 1 lần sổ ở công ty cũ không? Nếu được thì cần những thủ tục gì?

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Điều 96 Luật BHXH năm 2014, sổ BHXH được cấp cho từng người lao động (NLĐ) để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian tham gia đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới. Trường hợp của bạn có từ 02 sổ BHXH trở lên và  đang tham gia đóng BHXH thì không được hưởng BHXH một lần của sổ cũ. Sau khi gộp hai sổ BHXH thì thời gian tham gia BHXH của bạn được tính bằng thời gian tham gia BHXH cộng dồn từ 02 sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp sau này. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để thực hiện cộng dồn sổ BHXH  làm căn cứ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH khi đủ điều kiện. Hồ sơ gộp sổ BHXH bao gồm: Sổ BHXH cũ; Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BYT (mẫu TK1-TS).

Cùng chuyên mục
Đọc thêm