Có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không?

(PLO) - Bạn đọc từ mail thanhdung…. hỏi: Tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ tháng 12/2015 đến hết 30/11/2017 thì tôi nghỉ việc. Hiện tại tôi đang mang thai và dự sinh con vào 20/6/2018. Vậy tôi muốn hỏi là tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định không?

- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trả lời: Tại khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong giai đoạn 12 tháng trước khi sinh con. 

Trường hợp của bạn nếu bạn đóng BHXH đến thời điểm sinh con (dự kiến tháng 6/2018) mà cộng tổng thời gian đóng BHXH từ tháng 12/2015 đến khi nghỉ thai sản đủ 06 tháng thì bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm