Có được tự đóng bù số tiền bảo hiểm xã hội công ty còn nợ?

(PLO) - Bạn đọc từ mail thai…@gmail.com hỏi: Tôi vào làm công ty này được 2 năm, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 10/2016 và  tới tháng 09/2018 tôi xin nghỉ việc tại công ty. Trong quá trình làm việc, mỗi tháng công ty trừ 10,5% để đóng BHXH. Nhưng công ty tôi đóng được cho tôi tới tháng 11/2017. Hiện trạng về sau vẫn còn nợ.

Trong trường hợp này tôi sẽ phải giải quyết như thế nào? Tôi có thể tự bỏ tiền túi ra để đóng tới nay để chốt sổ hay không, vì hiện tại tôi đang làm công ty khác và công ty chuẩn bị đóng BHXH cho tôi và tôi không muốn thời gian tham gia BHXH của tôi  bị gián đoạn vô lý, trừ trường hợp bất khả kháng khác. Có văn bản nào quy định về việc công ty nợ tiền BHXH người lao động không? Và cách giải quyết tốt nhất bây giờ là như thế nào?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17, khoản 8 Điều 18, khoản 2 Điều 21, khoản 1 Điều 118, các khoản 1, 2, 3 Điều 119, Điều 120 và khoản 1 Điều 121 Luật BHXH năm 2014, thì hàng tháng công ty có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng BHXH của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ; không có quy định người lao động tự đóng BHXH bắt buộc (bao gồm phần trách nhiệm đóng BHXH của công ty). Trường hợp công ty nơi ông/bà đang làm việc đã trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng BHXH của người lao động nhưng không đóng vào quỹ BHXH là vi phạm pháp luật và thuộc hành vi chiếm dụng tiền đóng BHXH.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, ông/bà thực hiện khiếu nại đến Công ty yêu cầu khắc phục ngay hậu quả vi phạm hoặc khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm nêu trên đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, BHXH tỉnh để tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, buộc công ty sớm khắc phục hậu quả vi phạm, hoặc ông/bà có thể khởi kiện công ty ra Tòa án.

Đề nghị ông/bà căn cứ quy định nêu trên để biết và có biện pháp hữu hiệu để đảm bảo quyền lợi của mình. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm