Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

(PLO) - Tôi sống với gia đình bố mẹ nuôi tôi tử nhỏ, nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Bây giờ bố mẹ nuôi tôi mất, xin hỏi, tôi có được hưởng thừa kế không?  (Nguyễn Minh Hưng - Hải Hậu - Nam Định)

Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Chào bạn.

Do bạn không nói rõ bố mẹ bạn mất có để lại di chúc hay không nên sẽ có những trường hợp sau:

Thứ nhất: Bố mẹ nuôi bạn để lại di chúc

 Theo quy định của pháp luật dân sự thì việc phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ nuôi bạn theo di chúc mà bố mẹ bạn để lại. 

Thứ hai: Bố mẹ nuôi bạn không để lại di chúc. 

Pháp luật hiện hành quy định nếu bố mẹ nuôi bạn chết không để lại di chúc thì việc phân chia di sản theo pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để có thể nhận được di sản thừa kế của cha mẹ nuôi, thì bạn phải là con nuôi hợp pháp được pháp luật công nhận: được đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú của cha mẹ nuôi hoặc con nuôi.

Trường hợp việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế mà chưa đăng ký trước ngày 1/1/2011, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật nuôi con nuôi 2010 thì được đăng ký kể từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2015 tại UBND cấp xã nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi.

Theo như bạn trình bày, giữa bạn và bố mẹ nuôi bạn chưa có bất kỳ giấy tờ chứng minh nào là có quan hệ với nhau. Nên quan hệ con nuôi giữa bạn và bố mẹ nuôi bạn chưa phát sinh theo quy định của pháp luật. Do đó bạn sẽ không được hưởng thừa kế từ bố mẹ nuôi bạn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Từ 15/5, rượu, thuốc phải dán tem điện tử

Từ 15/5, rượu, thuốc phải dán tem điện tử

(PLVN) - Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá mà Bộ Tài chính vừa mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.
Đọc thêm