Công nhận quyết định giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

(PLO) - Hỏi: Tôi đang thường trú tại huyện X, tỉnh Y. Tôi đã được cơ quan có thẩm quyền của Nga quyết định cho nhận cháu ruột đang thường trú tại Nga, có quốc tịch Nga làm con nuôi. Nay tôi muốn đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận quyết định giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền của Nga có được không?

- Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) trả lời: Theo quy định tại Điều 40 Luật nuôi con nuôi và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã có quyết định hợp pháp cho phép công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở nước ngoài hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi thì thuộc đối tượng được ghi vào Sổ hộ tịch nếu không vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Hộ tịch, UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Do đó, ông (bà) có thể đề nghị UBND huyện X thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại Nga.

Cùng chuyên mục
Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

(PLVN) - Điều kiện cấp Giấy phép lái tàu tuyến đường sắt đô thị; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá XNK... là những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4. 
Đọc thêm