Công ty nợ BHXH, người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

(PLVN) - Bạn đọc Nguyễn Thị Hải Yến (Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hỏi: Tôi là nhân viên làm việc tại Công ty CP TMDV & GPCN Gia Lợi và đã tham gia BHXH được 3 năm 3 tháng. Tôi kết thúc hợp đồng lao động với công ty này vào tháng 8/2020 và sẽ sinh em bé trong tháng 10/2020. Trước đó, tôi vẫn bị công ty trừ tiền đóng BHXH liên tục trong quá trình làm việc đến tháng 8/2020. Nhưng khi tôi gọi lên BHXH quận Hai Bà Trưng thì được biết công ty này mới chỉ đóng BHXH đến tháng 12/2019. Vậy cho tôi hỏi, tôi phải làm thế nào để được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền đóng BHXH.

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trả lời: Căn cứ Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì Người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2. NLĐ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. NLĐ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Mặt khác, căn cứ Điểm 1.2 khoản 1 Điều 46 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 nêu rõ: “Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (Bảo hiểm TNLĐ-BNN), bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm Bảo hiểm TNLĐ-BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

Về điều kiện thời gian đóng BHXH tính hưởng chế độ thai sản trong trường hợp của bạn như sau: Bạn dự sinh con vào tháng 10/2020, theo đó phạm vi 12 tháng trước sinh của bạn được tính từ tháng 10/2019 đến tháng 09/2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 09/2020, bạn phải đóng BHXH đủ 6 tháng thì sẽ đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia BHXH tính hưởng chế độ thai sản.

 Trường hợp do công ty bạn làm nợ đóng BHXH, bạn cần yêu cầu đơn vị có trách nhiệm đóng hết khoản nợ BHXH, BHTN, bảo hiểm Bảo hiểm TNLĐ-BNN, bao gồm lãi chậm đóng tính riêng cho bạn từ tháng 01/2020 đến hết tháng 08/2020 để xác nhận sổ BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

(PLVN) - Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử, tuy nhiên, mỗi công dân lại có quyền khác nhau khi cầm lá phiếu.
Đọc thêm