Đất chưa có sổ đỏ có thể cho, tặng cho người thân?

(PLO) - Tôi là Lê Văn Dầu, năm nay đã 70 tuổi. Tôi muốn cho cháu gái ruột một mảnh đất nhỏ để ở, sinh sống, làm ăn. Nhưng hiện nay, mảnh đất của tôi vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng năm tôi vẫn nộp thuế theo quy định. Tôi có thể làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho cháu tôi được không? Cháu gái tôi năm nay 16 tuổi thì có được nhận tặng, cho đất không?.

Đất chưa có sổ đỏ có thể cho, tặng cho người thân?

Trường hợp này do bác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên pháp luật quy định không được phép tặng cho đất.

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, để có thể làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, bác cần làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, làm hợp đồng tặng cho và phải được công chứng, hoặc chứng thực theo quy định của Luật Đất đai.

Cháu gái bác năm nay 16 tuổi, là người chưa thành niên nhưng vẫn có thể được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng tặng cho bất động sản. Tuy nhiên, việc nhận chuyển quyền này cần phải được người đại diện (ví dụ: cha, mẹ) của người chưa thành niên đồng ý. Khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý”.

Cùng chuyên mục
Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

(PLVN) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Đọc thêm