Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp

(PLO) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) vừa có Báo cáo số 31/BC-BĐMDN về tình hình thực hiện tái cơ cấu DN nhà nước và triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 1/2017.

Theo báo cáo, trong tháng 01/2017 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác với giá trị sổ sách 6 tỷ đồng, thu về 6,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 1/2017 cả nước chưa thực hiện sắp xếp được DN nào.

Về việc thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, địa phương, cả nước có 49 đơn vị gồm: 43 địa phương, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 4 Tổng Công ty (Giấy, Lâm nghiệp, Chè, Cà phê) có quản lý các nông, lâm trường, thuộc đối tượng phải xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Đến nay, việc thẩm định, phê duyệt các phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp nêu trên đã cơ bản hoàn thành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN cho biết, theo phương án sắp xếp tổng thể của các đơn vị đã được thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp thuộc các đơn vị này quản lý là 2.383.611,87 ha (tổng diện tích đất của tất cả các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý khoảng 2.389.812,70 ha); trong đó, sẽ tiếp tục giữ lại để sản xuất kinh doanh 1.938.337,80 ha và giao về địa phương quản lý 452.055,37 ha.

Trả lời 154 kiến nghị của doanh nghiệp

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 18/01/2017, Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của DN do Văn phòng Chính phủ thiết lập, vận hành đã tiếp nhận được 203 kiến nghị của DN, ngoài ra Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN, Văn phòng Chính phủ đã nhận theo đường công văn 66 kiến nghị. Hiện đã chuyển tới các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý và trả lời, công khai trên Hệ thống để cộng đồng DN được biết. Đến nay đã có 154 kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Năm 2016, cả nước đã cổ phần hóa 52 DN nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là các DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty  Lương thực miền Nam và 17 địa phương. Ngoài ra, đã thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác đối với 12 DN (giải thể 10 DN, phá sản 1 DN, bán 1 DN). 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm