Di chúc viết tay không người làm chứng, có giá trị không?

- Một năm sau khi bố qua đời, gia đình mới biết cụ để lại bản di chúc viết tay, không có người làm chứng.

Di chúc viết tay không người làm chứng, có giá trị không?

Bản di chúc cũng chỉ có vài dòng, nội dung ghi cụ thể tài sản để lại cho mỗi người con. Khi còn sống, bố không nói gì về việc chia tài sản này, cũng không ai biết việc có di chúc.

Vậy xin hỏi, văn bản do bố tôi để lại đó có được coi là di chúc hợp pháp không? Các con có phải chia tài sản theo di chúc đó không? (Nguyễn Thị Minh)

Trả lời: 

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc mà bố bạn để lại là di chúc không có người làm chứng nên phải tuân theo quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng tại Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015.

Theo đó: “Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này”.

Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa, người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa”.

Nếu di chúc của bố bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tính hợp pháp và nội dung nêu trên thì được coi là hợp pháp và di sản thừa kế của bố bạn được chia theo nội dung di chúc đó. Trong trường hợp di chúc bố bạn để lại không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bị coi là không hợp pháp và di sản thừa kế của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Cùng chuyên mục
Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

(PLVN) - Điều kiện cấp Giấy phép lái tàu tuyến đường sắt đô thị; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá XNK... là những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4. 
Đọc thêm