Điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng một phần BHXH do dịch covid-19

(PLVN) - BHXH TP Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong năm 2020. Đây là chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Điều kiện tạm dừng đóng một phần BHXH 

Cụ thể, BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22% quỹ tiền lương) là các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề gồm: dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. 

Đồng thời, các doanh nghiệp phải có một trong các điều kiện sau: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dùng sản xuất, kinh doanh trở lên; Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Theo đó, doanh nghiệp nào đủ điều kiện nêu trên thì doanh nghiệp đó được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đến hết tháng 6/2020. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Hồ sơ, thủ tục tạm dừng đóng BHXH

Về hồ sơ, thủ tục, BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện nêu trên thì liên hệ với cơ quan LĐ-TB&XH để xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

Tiếp đó, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải quyết.

Trong thời gian được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quỹ BHYT, quỹ BH thất nghiệp với tỷ lệ là 10% quỹ tiền lương.

Trong trường hợp NLĐ nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH thì DN đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đối với NLĐ đó để xác nhận sổ BHXH.

Hết thời hạn được tạm dừng đóng, DN tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm