Đóng bảo hiểm xã hội lại từ đầu hay tiếp tục?

(PLO) - Bạn đọc từ mail hongtam…. hỏi: Em làm ở công ty cũ có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, BHTN được 8 tháng nhưng không được cấp sổ BH, đến nay em đã chuyển công ty và muốn đóng BHXH thì em phải đóng lại từ đầu hay đóng tiếp tục ạ? Nếu bây giờ em muốn tìm số sổ BHXH, và quá trình đóng của em trên mạng có được không ạ?

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật BHXH người lao động tham gia BHXH được cấp và quản lý sổ BHXH. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH được cấp sổ BHXH thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Do đó, bạn cần liên hệ với đơn vị cũ để yêu cầu cơ quan BHXH cấp sổ BHXH.

Căn cứ theo Luật BHXH khi bạn chuyển đơn vị mới thì cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận sổ BHXH cho bạn và khi tiếp tục tham gia tại đơn vị mới thì bạn chỉ cần cung cấp mã số BHXH cho cơ quan BHXH.

Bạn có thể tra cứu mã số BHXH và quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu bạn đã được kê khai thành viên hộ gia đình).

Cùng chuyên mục
Đọc thêm