Đồng ý chia tay nhưng tranh chấp nuôi con có được công nhận là thuận tình ly hôn?

(PLO) - Tôi với bà xã cưới nhau được 6 năm rồi, có một cháu nhỏ 4 tuổi. Hiện tại vợ chồng tôi đều chấp nhận ly hôn, nhưng chúng tôi không thể tự thỏa thuận được với nhau về việc ai sẽ nuôi con. Vậy cho hỏi trong trường hợp ấy, chúng tôi có thể làm đơn thuận tình ly hôn ra tòa được không?.

Đồng ý chia tay nhưng tranh chấp nuôi con có được công nhận là thuận tình ly hôn?

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về thuận tình ly hôn như sau:

Điều 55. Thuận tình ly hôn :

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

Như vậy có thể xét thấy, thuận tình ly hôn là khi cả hai vợ chồng cùng đồng thuận giải quyết với nhau về mặt tình cảm, tài sản và con cái. Đồng thời tại Điều 397 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn:

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;

b) Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

c) Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định”.

Theo đó, trong trường hợp hai vợ chồng có tranh chấp về quyền nuôi con mà không thể tự thỏa thuận với nhau được, cần đến Tòa án giải quyết thì Tòa lúc này sẽ thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Lúc này hai bên không được coi như là thuận tình ly hôn nữa.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm