Hai nơi cùng đóng bảo hiểm trên 1 số sổ

(PLO) - Bạn đọc từ email quyettx…@....vn hỏi: Em có 1 sổ bảo hiểm xã hội nhưng hiện tại em tra cứu thì lại có 2 nơi cùng đóng trên 1 số sổ đó. Tại tỉnh Thái Bình thì đơn vị cũ em công tác họ vẫn đóng từ năm 2013 đến nay, còn từ năm 2016 em chuyển về Hà Nội thì nơi em công tác họ lại đóng cho em bắt đầu từ tháng 7/2016 đến nay. Vậy em có phải cắt 1 nơi đi không?

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 quy định Trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: “Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”. Vì vậy, đề nghị Bạn liên hệ đơn vị cũ để làm thủ tục báo giảm lao động và xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ ở đơn vị cũ đảm bảo không trùng với thời gian đã tham gia BHXH tại đơn vị mới.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm