Hai thẻ bảo hiểm y tế, xác định quyền lợi thế nào?

(PLO) - Bạn đọc từ mail quachthingoc… hỏi: Tôi ở xã thuộc diện xã nghèo nên tôi có thẻ BHYT diện hộ nghèo do xã cấp, tôi cũng có đi làm ở công ty và có tham gia bảo hiểm đầy đủ, năm 2017 tôi vẫn được công ty cấp thẻ BHYT như các nhân viên khác nhưng đến 2018 thì tôi không được cấp thẻ BHYT của công ty nữa với lý do đã được cấp thẻ ở xã rồi là đúng hay sai, và 2 tháng tiền BHYT mà công ty đã thu của tôi có được hoàn trả lại không?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì 1 người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Trường hợp bạn thuộc đối tượng người lao động (đóng BHYT theo công ty), nếu đồng thời thuộc đối tượng hộ nghèo, bạn chỉ được cấp thẻ theo đối tượng người lao động (đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự đóng quy định tại Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT).

Trường hợp của bạn không được cấp thẻ theo đối tượng người lao động là không đúng, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với địa phương nơi bạn được cấp thẻ hộ nghèo để giảm giá trị sử dụng thẻ hộ nghèo, tránh cấp trùng thẻ, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Số tiền BHYT mà bạn nộp cho công ty sẽ không được hoàn trả lại vì đúng theo quy định của Luật, bạn sẽ đóng BHYT và được cấp thẻ theo đối tượng người lao động. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm