Hợp đồng ủy quyền

(PLO) - Tôi muốn công chứng hợp đồng ủy quyền để người em tôi được quyền thay tôi: chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, tặng cho quyền sử dụng thừa đất nông nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi. Với nội dung ủy quyền như vậy thì chúng tôi có thể thỏa thuận trong một hợp đồng ủy quyền hay phải tách ra nhiều hợp đồng ủy quyền với phạm vi ủy quyền khác nhau?

Hợp đồng ủy quyền

Trả lời có tính chất tham khảo

Ủy quyền là một giao dịch dân sự, do đó, phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 117 của Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) thì mới có hiệu lực, trong đó có điều kiện mục đích và nội dung của ủy quyền không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo quy định của BLDS 2015 thì phạm vi đại diện căn cứ vào nội dung ủy quyền (khoản 1 Điều 141), nội dung ủy quyền do các bên thỏa thuận.

Như vậy, trường hợp các bên ủy quyền thực hiện các quyền: chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, tặng cho quyền sử dụng đất thì các bên có thể lựa chọn thực hiện thông qua một hợp đồng ủy quyền hoặc nhiều hợp đồng ủy quyền với từng nội dung ủy quyền riêng biệt.

Trên cơ sở yêu cầu của các bên và hồ sơ cụ thể, công chứng viên sẽ nghiên cứu thực hiện công chứng hợp đồng ủy quyền theo trình tự, thủ tục do Luật công chứng quy định.

Cùng chuyên mục
Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

(PLVN) - Điều kiện cấp Giấy phép lái tàu tuyến đường sắt đô thị; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá XNK... là những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4. 
Đọc thêm