Hủy văn bản công chứng

(PLO) - Tôi đã ký 1 hợp đồng bán xe ở 1 văn phòng công chứng. Nay tôi không có nhu cầu bán nữa, vậy tôi có cần hủy hợp đồng đã công chứng đó hay không? Hợp đồng đó có thời hạn trong bao lâu?

Hủy văn bản công chứng

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 51 của Luật công chứng quy định việc công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng đó; việc công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông/bà không có nhu cầu bán xe nữa thì cần tiến hành hủy bỏ hợp đồng đã công chứng để khôi phục lại quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng mua bán, tránh rủi ro, tranh chấp về sau.

Hợp đồng mua bán xe không quy định thời hạn, tuy nhiên, việc công chứng hủy bỏ hợp đồng phải được thực hiện trước khi bên mua tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định và được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng) đã thực hiện công chứng hợp đồng mua bán đó. Trình tự, thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng mua bán xe được thực hiện như trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe (Điều 51 của Luật công chứng).
 

Cùng chuyên mục
Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.
Đọc thêm