Khi nào di chúc bằng miệng được công nhận?

(PLO) - Mẹ tôi qua đời khi tôi không có ở nhà.Khi tôi về, anh chị em cho  biết mẹ tôi đã di chúc  không cho tôi được hưởng tài sản. Xin hỏi di chúc bằng miệng có hiệu lực không? (Thạch Hà - Cao Bằng)

Khi nào di chúc bằng miệng được công nhận?

Theo quy định tại Luật Dân sự, trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Bạn không nói rõ cụ thể về trường hợp của bạn,do đó, chúng tôi chưa thể trả lời ý nguyện cuối cùng của mẹ bạn có được coi là di chúc hợp pháp không. Bạn có thể tự đối chiếu với quy định trên để tìm câu trả lời hợp lý. Bạn cũng nên tìm hiểu các quy định về di chúc, thừa kế tại Bộ Luật Dân sự để có câu trả lời phù hợp nhất cho những thắc mắc của mình./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm