Không có Giấy khai sinh, làm Căn cước công dân thế nào?

(PLVN) - Trường hợp thất lạc Giấy khai sinh gốc hoặc năm sinh trên Giấy khai sinh không trùng với Giấy tờ khác thì làm thẻ Căn cước công dân thế nào?

Bộ Công an trả lời:

Tại Điều 18 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định người được cấp thẻ Căn cước công dân là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú.

Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứ vào Giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm sinh của người đó.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm