Không có thẻ học sinh, có được khám BHYT?

(PLO) - Con tôi đang học tiểu học, khi khám bệnh tại Bệnh viện Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang, Bác sỹ yêu cầu phải có thẻ học sinh mới cho thanh toán bảo hiểm y tế. Xin hỏi, Bác sỹ yêu cầu như vậy có đúng quy định không?

Hình chỉ có tính minh họa

Hình chỉ có tính minh họa

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh phải có trình kèm giấy tờ tùy thân có ảnh. Học sinh dưới 14 tuổi nếu có thẻ học sinh thì trình thẻ học sinh, tuy nhiên Bộ Giáo dục không quy định bắt buộc các cơ sở giáo dục phải cấp thẻ học sinh, vì vậy, yêu cầu của bác sỹ không hoàn toàn đúng.

Gia đình có thể xin xác nhận của nhà trường (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh) để chứng minh về nhân thân cho con theo quy định khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm