Kiểm sát viên có quyền gì khi phát hiện thiếu sót của tòa án?

(PLO) - Theo quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), khi phát hiện thiếu sót của tòa án, Kiểm sát viên có quyền kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm

Kiểm sát viên có quyền gì khi phát hiện thiếu sót của tòa án?

Quy chế quy định rõ

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự, nếu phát hiện vi phạm pháp luật, thiếu sót của Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Viện kiểm sát thực hiện việc kiến nghị để khắc phục vi phạm pháp luật và phòng ngừa vi phạm, tội phạm theo Điều 5 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Việc kiến nghị có thể theo từng vụ việc cụ thể hoặc tổng hợp nhiều vi phạm để kiến nghị nhưng phải kịp thời. Kiến nghị có thể bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm, thiếu sót. Trường hợp kiến nghị tổng hợp nhiều vi phạm thì phải bằng văn bản. 

 Kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này được gửi ngay đến cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kiến nghị; đồng thời gửi đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gửi Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Kiến nghị của Viện kiểm sát quân sự khu vực gửi Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu. Kiến nghị của Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gửi Viện kiểm sát quân sự trung ương.

 

 

Cùng chuyên mục
Người dân bị chiếm đoạt đất đang quản lý: Trách nhiệm chính quyền địa phương thế nào?

Người dân bị chiếm đoạt đất đang quản lý: Trách nhiệm chính quyền địa phương thế nào?

(PLVN) - Nếu người dân bị chiếm đoạt đất mà mình đang quản lý thì chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào? Người dân nên làm gì để ngăn chặn việc này và đảm bảo quyền lợi cho mình? Giải đáp sau đây của Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội sẽ trả lời những thắc mắc của bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Đọc thêm