Làm thế nào để biết tài sản muốn mua có thuộc diện phong tỏa hay không?

(PLO) -Gia đình tôi rất thích và đang dự định mua ngôi nhà tọa lạc tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều lần đến thăm ngôi nhà thì tôi nghe những người dân xung quanh nói rằng ngôi nhà tôi đang dự định mua bị ngăn chặn phong tỏa bởi cơ quan Thi hành án. Tôi muốn hỏi, để biết thông tin về tình trạng ngôi nhà trên có bị ngăn chặn phong tỏa không thì tôi cần làm gì? (Phạm Phương Anh, Hà Nội)

Để biết ngôi nhà trên có bị cơ quan Thi hành án dân sự ngăn chặn, phong tỏa không thì tại khoản 28 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định về tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì: 

- Trường hợp cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác.

- Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.

Do đó, trường hợp Chấp hành viên ra Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với ngôi nhà tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội để đảm bảo thi hành án thì Chấp hành viên phải gửi ngay quyết định này cho Phòng Tài nguyên và môi trường quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đồng thời, quyết định này cũng được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan như: UBND (Ủy ban nhân dân) phường Tương Mai để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó.

Như vậy, để biết ngôi nhà mà bạn đang dự định mua có bị ngăn chặn phong tỏa bởi cơ quan Thi hành án không thì bạn có thể đến UBND phường Tương Mai và Phòng Tài nguyên và môi trường quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để tìm hiểu thêm thông tin về ngôi nhà trên trước khi giao dịch.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm