Liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính:

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Các thủ tục được liên thông gồm:Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Đề án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Theo đề án, UBND Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm