Muốn dùng họ của người khác để khai sinh cho con, có được không?

(PLO) - Tôi sắp sinh, tuy nhiên vì một vài lý do nên không muốn con lấy họ cha hoặc họ mẹ. Xin hỏi, tôi có thể làm khai sinh cho con theo họ của một người khác có được không? (Trịnh Quý)
Trả lời: 

Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền có họ, tên của cá nhân như sau:

“1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ”.

Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định về nội dung đăng ký khai sinh như sau:

“a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”.

Như vậy, việc đặt họ cho con là dựa theo họ cha hoặc họ mẹ. Việc quyết định lấy họ cha hay họ mẹ là do vợ chồng cùng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì họ của con được xác định theo tập quán. Do đó, việc bạn muốn khai sinh cho con theo một họ khác với họ cha hoặc họ mẹ là không đúng quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm