Nghỉ bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm?

(PLO) - Bạn đọc từ địa chỉ email Tăng Thị Thu Lộc <tangthuloc@gmail.com> hỏi: Tôi được biết theo quy định BHXH người lao động nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng thì công ty và người lao động không phải đóng BHXH, BH thất nghiệp trong tháng đó?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu trường hợp người lao động xin nghỉ không lương 2-3 tháng nhưng bản thân người lao động vẫn có nguyện vọng tham gia BHXH và xin nộp tiền (32.5% lương, bằng mức đóng tháng trước khi nghỉ) nhờ công ty đóng hộ như bình thường thì công ty có được phép đóng hộ không?

Trường hợp người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng và có nguyện vọng tham gia BHXH thì công ty có được phép thu tiền người lao động để đóng bảo hiểm tháng đó không?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: 1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 85 và khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, hàng tháng người lao động đóng BHXH trên mức lương tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH trên quỹ tiền lương của người lao động. Do đó, trường hợp người lao động xin nghỉ không lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH tháng đó.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật BHXH năm 2014, trường hợp người lao động không làm việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Do đó, trường hợp nghỉ ốm trên 14 ngày thì không phải đóng BHXH tháng đó, không có căn cứ để người lao động tự nguyện đóng BHXH cả phần trích nộp của người sử dụng lao động.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm