Nghỉ đẻ trùng nghỉ hè, nữ giáo viên được trả tiền thay thế

(PLO) -  Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo, nếu nghỉ đẻ trùng nghỉ hè, nữ giáo viên được bố trí nghỉ bù thời gian nghỉ hàng năm hoặc trả tiền cho số ngày nghỉ hàng năm

Theo Công văn số 1125/NGVBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên, giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm.

Thời gian nghỉ hàng năm sau khi nghỉ thai sản là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày

Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của nhà trường để bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên sau khi nghỉ thai sản hoặc thanh toán tiền nghỉ hàng năm (nếu do yêu cầu công tác, nhà trường không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên).

Cùng chuyên mục
Đọc thêm