Nghỉ hưu theo ngày sinh trên sổ BHXH hay lý lịch đảng?

(PLO) -  Ông Đỗ Mạnh Điệp (tỉnh Phú Thọ) sinh ngày 2/10/1957, tình nguyện tham gia quân đội từ tháng 2/1975, nhưng do ông chưa đủ tuổi theo quy định nên đã khai sinh ngày 15/7/1957. Hồ sơ đảng viên của ông ghi theo lý lịch quân nhân là ngày 15/7/1957.

Nay ông Điệp nhận được thông báo nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/8/2017 của Huyện ủy Cẩm Khê. Tuy nhiên, trên sổ BHXH khai sinh ngày 2/10/1957, vậy ông Điệp phải làm gì để hưởng chế độ theo đúng quy định?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Công văn số 7066/VPCP-TCCV ngày 25/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định tuổi của đảng viên: “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”.

Trường hợp của ông, được kết nạp Đảng trong quân đội có Lý lịch quân nhân khai ngày, tháng, năm sinh là 15/7/1957 trùng khớp với ngày, tháng, năm sinh khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Vì vậy, để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đảng viên thì Huyện ủy huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/8/2017 để hưởng chế độ BHXH đối với trường hợp của ông là đúng quy định hiện hành.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm