Người cao tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu?

(PLVN) - Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bao giờ. Vậy mẹ tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện để sau này được nhận lương hưu không?

Tuyên truyền BHXH tự nguyện tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Tuyên truyền BHXH tự nguyện tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Về vấn đề này, theo BHXH Việt Nam, Điều 73 Luật BHXH 2014 có quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện:

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Nếu mẹ bạn chưa tham gia BHXH bao giờ thì phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH.

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, nếu người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu mà còn thiếu chưa đến 10 năm đóng BHXH thì được đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ những năm còn thiếu để đủ 20 năm đóng BHXH, để hưởng lương hưu hàng tháng ngay.

Như vậy, với điều kiện của bạn, mẹ bạn phải đóng từ từ cho đủ ít nhất 10 năm đóng BHXH (khi bạn đến 70 tuổi), sau đó đóng một lần cho đủ 20 năm đóng BHXH, để hưởng lương hưu ngay.

Do đó, mẹ bạn và gia đình nên cân nhắc về điều kiện tuổi tác, sức khoẻ, kinh tế của trước khi tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng chuyên mục
Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.
Đọc thêm