Người không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

(PLO) - Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự,có 3 nhóm người không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Người không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể trong Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự. Theo đó, Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm