Phí Bảo hiểm tiền gửi nộp chậm, nộp thiếu sẽ được xử lý như thế nào

(PLO) - Một số câu Hỏi - đáp về bảo hiểm tiền gửi.

BHTGVN triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật về BHTG

BHTGVN triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật về BHTG

1. Hỏi: Người gửi tiền có phải đóng phí bảo hiểm khi gửi tiền vào ngân hàng không và mức phí là bao nhiêu?

Đáp: Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), phí BHTG là khoản tiền mà tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG. 

Như vậy, khi gửi tiền vào ngân hàng, người gửi tiền không phải nộp phí BHTG mà ngân hàng (là tổ chức tham gia BHTG) sẽ phải đóng phí bảo hiểm. Hiện nay bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đang áp dụng mức phí đồng hạng là 0,15% trên tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm cho tất cả các tổ chức tham gia BHTG.

2. Hỏi: Khoản phí BHTG nộp chậm, nộp thiếu sẽ được xử lý như thế nào?

Đáp: Theo Điều 21 Luật BHTG, khoản phí nộp chậm, nộp thiếu được quy định như sau:

Tổ chức tham gia BHTG vi phạm thời hạn nộp phí BHTG thì ngoài việc phải nộp đủ số phí còn thiếu phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,05% số tiền nộp chậm. Trường hợp tổ chức BHTG phát hiện sự thiếu chính xác trong việc tính và nộp phí BHTG thì tổ chức BHTG có trách nhiệm thông báo và truy thu số phí còn thiếu hoặc thoái thu đối với số phí nộp thừa trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày phải nộp phí BHTG mà tổ chức tham gia BHTG không nộp hoặc nộp không đầy đủ phí BHTG và tiền phạt, tổ chức BHTG có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trích tài khoản của tổ chức tham gia BHTG tại NHNN để nộp phí bảo hiểm tiền gửi và tiền phạt. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của tổ chức BHTG, NHNN có trách nhiệm xử lý.

Trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG không nộp hoặc nộp không đầy đủ phí BHTG mà NHNN phải trích tài khoản của tổ chức tham gia BHTG để nộp phí theo quy định tại khoản 3 Điều này lần thứ hai thì tổ chức BHTG có văn bản đề nghị NHNN đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia BHTG. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm