Phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2 triệu đồng/vụ việc

(PLVN) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, Khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định các trường hợp các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án phải chịu chi phí, bao gồm chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch theo quy định; chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án; chi phí khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc hòa giải; chi phiên dịch tiếng nước ngoài theo quy định.

Mức thu cho việc chi hỗ trợ thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án và chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 2.000.000 đồng. Mức thu cho chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ của Hòa giải viên khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án theo quy định tại Khoản 2, 3 nêu trên được xác định theo chế độ công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức theo quy định.

Mức thu chi phí thuê phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại theo quy định tại Khoản 4 nêu trên được xác định theo quy định về chi phiên dịch đối với chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hiện hành.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

(PLVN) - Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, theo quy định, trong một số trường hợp cụ thể thì người dân có đất thuộc dự án bị thu hồi có thể được thỏa thuận với chủ đầu tư để thống nhất về giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), cho thuê QSDĐ hoặc góp vốn bằng QSDĐ. 
Đọc thêm