Quy định tuyến, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT với cán bộ, chiến sỹ công an

(PLO) - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý.

Hình minh họa

Hình minh họa

Quy định tuyến khám bệnh, chữa bệnh 

Theo đó, Chương 2 Dự thảo Thông tư này quy định về tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh trong công an nhân dân. Cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 1 gồm: Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khi được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 2 gồm: Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 19, Bệnh viện 30/4); Bệnh viện hạng II.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3: Bệnh viện Công an nhân dân (trừ các bệnh viện tuyến 2); Bệnh xá Công an nhân dân; Phòng khám đa khoa Công an nhân dân.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu Tuyến 4 là Y tế cơ quan Công an các đơn vị, địa phương (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phòng, trung đoàn, phân hiệu…).

Theo đó, Dự thảo quy định, các cán bộ, chiến sĩ sẽ được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thuộc đơn vị quản lý theo quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3.

Đối với cán bộ, chiến sỹ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3 này nhưng không thuộc đơn vị quản lý thì phải được sự chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trở lên.

Các cán bộ, chiến sỹ được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngành Công an quy định tại Tuyến 2 khi trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi cán bộ, chiến sĩ công tác, làm việc, học tập, cư trú có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Tuyến 3 nhưng không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT và được Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trở lên chấp thuận.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y theo quy định của Bộ Y tế khi tại địa bàn  huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc trên địa bàn huyện cách xa bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh thành trên 30km, nơi cán bộ, chiến sĩ công tác, làm việc, học tập, cư trú không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành Công an quy định tại Tuyến 2, Tuyến 3 hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế và được Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trở lên chấp thuận.

Đối với cán bộ cao cấp, Dự thảo Thông tư quy định, đơn vị lập danh sách và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu cho cán bộ cao cấp thuộc đơn vị quản lý tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định thuộc Tuyến 2, Tuyến 3. Ngoài ra, các cán bộ cao cấp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y tuyến trung ương, tuyến tỉnh và phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành.

Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Việc đăng ký tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Phù hợp với phân cấp bậc thang điều trị của hệ thống y tế ngành Công an. Phù hợp với hệ thống tổ chức và tính chất nhiệm vụ ngành Công an từ trung ương đến đơn vị, địa phương. Phù hợp với địa bàn đơn vị đóng quân.

Về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, Dự thảo Thông tư quy định, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ Tuyến 4 lên đến Tuyến 1. Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp: Trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến; Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao.

Ngoài ra, có thể chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu nhiệm vụ do Thủ trưởng cấp Cục trở lên giao; Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới khi đã điều trị bệnh ổn định nhưng cần được điều trị củng cố hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh; được chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến theo yêu cầu chuyên môn hoặc theo nguyện vọng của người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm