Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân?

Xin hỏi, người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời trên Cổng Thanh tra Chính phủ:

Điều 78 của Luật Khiếu nại, tố cáo quy định: 

Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1.    Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của ngưòi tiếp công dân;

2.    Trình bày trung thực

sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;

3.    Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

4.    Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung; 

5.    Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

Cùng chuyên mục
Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

Người di cư tự do có được tham gia bầu cử?

(PLVN) - Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử, tuy nhiên, mỗi công dân lại có quyền khác nhau khi cầm lá phiếu.
Đọc thêm